University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Наукове обладнання

Аналітична хімія є особливим розділом хімії. На відміну від розділів, спрямованих на отримання нових речовин (неорганічна та органічна хімія), вона потребує докорінного оновлення наукового обладнання кожні 10-20 років! Якщо цього не відбувається, спостерігається об'єктивне відставання наукових досліджень в галузі. Зрозуміло, що оновлення парку наукового обладнання не можливо без значних фінансових вкладень з боку власнику ВНЗ, то б то держави.
Економічний занепад України з кінця 80-х років минулого століття автоматично призвів до суттєвого відставання аналітичної науки в Україні від світових стандартів. І це зрозуміло, основу наукового парку кафедри становить обладнання, що придбано у 60-80 роки минулого століття.

Поступове покращення економічної ситуації в Україні дає нам сподівання на покращення матеріальної бази кафедри. При наймі, адміністрація Університету висловлює розуміння проблеми та намагається її покращити.

Дякуючи державному фінансуванню та фінансуванню з міжнародних наукових грантів не кафедрі встановлене та функціонує наступне наукове обладнання:

FTIR and DRIFT
FTIRFTIRFTIR
FTIRFTIR
ІЧ спектрофотометр з Фур'є перетворенням Nicolet 4700/6700 FT-IR фірми Thermo  з повним набором функціональних приставок для вивчення спектрів пропускання та дифузійного розсіювання, в температурному інтервалі 0-4000С (фінансування з наукового проекту SfP97-1896)

GC

ГХ

Газовий хроматограф 6890N GC фірми Agilent technologies (USA) (фінансування з наукового проекту SfP97-1896)

Voltametry

ЭлектрохимияЭлектрохимияElectrochemistry

АНАЛИЗАТОР ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АВА-2 виробничого об'єднання "Буревесник" (Росія) (державне вінансування)

Обладнання для забезпечення учбового процесу

Колориметр фотоелектричний типу КФК виробництва Росії

last updated 17.06.2015

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
tel: +380-44-2393345
www.achem.univ.kiev.ua
zaitsev@univ.kiev.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz