University logo

 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

Сухан Василь Васильович, професор, доктор хімічних наук.

Народився в 1936 р. в с. Чинадієво Мукачевського р-ну Закарпатської обл. В 1958 р. закінчив хімічний факультет Ужгородського університету. 1960-1963 р.р. – аспірант Інституту фізіології рослин АН УРСР. В 1963 р. захистив кандидатську дисертацію “Исследование взаимодействия солей с неэлектролитами в растворе методами физико-химического анализа”.1963-1981 р.р. – інженер, ассистент, ст. викладач, доцент кафедри аналітичної хімії Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка. В 1981 р. захистив докторську дисертацію на тему “Экстракция и применение в анализе разнолигандных комплексов металлов с алифатическими монокарбоновыми кислотами и органическими азотсодержащими основаниями”. 1981-1983 р.р. – доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, соросівський професор, лауреат премії імені Л.В. Писаржевського НАН України (1991 р.). 1986-2000 р.р. – завідувач кафедри аналітичної хімії хімічного факультету. 1986-1997 р.р. – декан хімічного факультету. У продовж 1996-2002 р.р. – співголова Наукової ради з аналітичної хімії НАН України та 2003 р. – заступник голови. Наукова тематика пов΄язана з розробкою аналітичних методів контролю вмісту металів в різних об΄єктах аналізу, які грунтуються на реакціях комплексоутворення з неорганічними і в більшій мірі органічними лігандами; дослідження зміни хіміко-аналітичних характеристик внутріньокопмлексних сполук металів з хромоформними реагентами в одно і двофазних системах у міцелярному середовищі ПАР та у присутності комплексних ПАР, аналітичні аспекти застосування низкотемпературного полум΄я пропан-бутан повітря для атомізації в якому відчутно депресуючий вплив матриці на атомний сигнал аналіту, твердофазні органічні реагенти, які адсорбційно іммобілізованні на поверхні високодисперсних гідроксилізованніх кремнеземів або пінополіуретані, целюлозі тощо. В.В. Сухан є автором понад 296 наукових публікацій. Серед них 2 монографії, підручник, 3 навчальних посібника, 37 свідотств про винаходи, 177 доповідей на наукових конференціях.

last updated 10.05.2018

64 Vladimirskaya Str.,
Kiev 01601 Ukraine
www.achem.univ.kiev.ua
Taras Shevchenko National University Analytical chemistry department Analytical chemistry scientific council

© vnz