наукова рада НАНУ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

НАУКОВА РАДА З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ


Бакланов Олександр Миколайович

Народився : 10.12.1957 у м. Артемівську Донецької області, Україна

Освіта

1973 – 1977: Артемівський індустріальний технікум, хімічна технологія вогнетривких речовин (з відзнакою);

1977 – 1982: Дніпропетровський  державний університет, Україна, хімічний факультет, аналітична хімія (з відзнакою);

1986 – 1990: Дніпропетровський  державний університет, аспірант кафедри аналітичної хімії (заочна аспірантура);

1998 – 2001: Дніпропетровський  державний університет,  докторант кафедри аналітичної хімії.

Наукові ступені та звання

·        1991: кандидат хімічних наук зі спеціальності аналітична хімія” (Керівник проф.Чмиленко Ф.О.),  Дніпропетровський  державний університет;

·        2001: старший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії, Дніпропетровський державний університет

·        2004 : доктор хімічних наук зі спеціальності аналітична хімія, Київський національний університет імені Т. Шевченка.

 Посади

Ø 03 вересня 1982 – 14 жовтня 1998 р.- старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості (до 1991 р.- Всесоюзний науково-дослідний інститут соляної промисловості)

Ø 15 жовтня 1998 р. – 15 жовтня 2001 р. - провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості (акредитована випробувальна лабораторія харчової продукції) за сумісництвом на 0,5 ставки;

Ø 16 жовтня 2001 р. – 03 грудня 2001 р. - провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості (акредитована випробувальна лабораторія харчової продукції);

Ø  04 грудня 2001 р. – по теперішній час – зав. кафедрою хімії і екології, з 2006 р.- зав. кафедрою загальнонаукових дисциплін (зміна назви кафедри);

Ø 04 грудня 2001 р. – по теперішній час - провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості (акредитована випробувальна лабораторія харчової продукції) за сумісництвом на 0,5 ставки.

Наукові інтереси: аналітична хімія мінералізованих вод, розсолів, кухонної солі; технології отримання хімічних продуктів з природних розсолів та галургічних солей; технологія очистки кухонної солі та хлориду натрію; використання ультразвуку у пробопідготовці та для генерації аналітичного сигналу, аналіз харчових продуктів на вміст токсичних елементів, концентрування мікродомішок металів,  фізичні і фізико-хімічні методи аналізу (атомно-емісійна й атомно-абсорбційна спектрометрія, спектрофотометрія, сонолюмінесцентна спектрофотометрія, полярографія, іонометрія, потенціометрія); методика викладання хімії у вищій школі.

Досягнення:

-          на підприємствах соляної галузі СНД запроваджено більше 20 НДР(27 авторських свідоцтв та патентів у співавторстві): з них найбільш значними вважаю – технологію виробництва бета-каротину з водорості “Dunaliella-Salina” та „Технологію виробництва хлориду натрію фармакопейної чистоти без використання хімічних реагентів”(було побудовано цех на Слов’янському солевиварювальному комбінаті; усі роботи були виконані у співавторстві);

-          розроблена апаратура та основи теорії методу аналізу – „Сонолюмінесцентна спектроскопія”(співавтор – професор Чмиленко Ф.О.),

-          розроблені науково-методичні рекомендації використання двочастотного ультразвуку у процесах пропідготовки, вперше в СРСР розроблені методики аналізу кухонної солі на токсичні елементи, введені до  ГОСТ 13685-84, потім до доповнення № 2 „Методы анализа поваренной соли” до   ГОСТ 26927–ГОСТ 26935 – 86 і розпочато контроль якості харчової кухонної солі на вміст токсичних елементів”(співавтор – професор Чмиленко Ф.О.).

Публікації

Більш ніж 200 наукових публікацій, включаючи  2 монографії, 36 патентів та авторських свідоцтв на винахід (з них запроваджено у соляній галузі СНД -27).

Основні публікації

1.Чмилеко Ф.А., Бакланов А.Н. Ультразвук в аналитической химии. Теория и практика. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. ун-та, 2001.– 264 с.

2.Чмиленко Ф.А., Безкровный Г.М., Бакланов А.Н. Анализ поверенной соли и рассолов – Днепропетровск: Изд-во Днепр-го ун-та. – 1994. – 276 с.

3.Бакланов А.Н. Использование спектров сонолюминсеценции элементов в аналитической химии // Вопросы химии и химтехнологии.– 2003.– № 3.– С. 13-18.

4.Бакланов А.Н. Ультразвук в интенсификации мокрой минерализации различных видов пищевых продуктов // Известия вузов. Химия и химическая технология. -2003. – Т. 46,  № 7.–С. 52-58.

5.Авдеенко А.П., Евграфова Н.И., Бакланов А.Н. Лабораторный практикум по химии и неорганической химии.–Краматорск: ДГМА, 2005.–224 с.

6. Бакланов А.Н., Чмиленко Ф.А. Сонолюминесценция в химическом анализе (обзор) // Методы и объекты химического анализа.-2006.-Т.1, № 2. - С. 105-108.

Адреса

Українська інженерно-педагогічна академія, електротехнологічний факультет, кафедра загальнонаукових дисциплін

вул. Артема, 5;  м. Артемівськ, Донецької області,  84500 Україна

Teл. +38(0627)44-38-56 - міжкафедральний

Teл. 8-050-82-00487 мобильний

8-098-358-23-36 мобильний

E-mail: Baklanov227@mail.ru 

Baklanov227@meta.ua

 


Голова –  д.х.н., професор Ольга Антонівна Запорожець
Секретар к.х.н., доцент Оксана Тананайко

 http://www.achem.univ.kiev.ua/nanu/
E-Mail: analysis@univ.kiev.ua