наукова рада НАНУ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

НАУКОВА РАДА З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ


Склад Ради

00Персональний склад

Основні напрями діяльності Ради

0Річні звітинаш журналКонференціїдеякі публікації


Пішов із життя член Наукової ради НАН України професор,  Юрій Холін

З глибоким сумом сповіщаємо, що 1 травня 2017 року пішов із життя видатний вчений в галузі фізичної хімії поверхні та хемометрії, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Харківського університету, академік АН ВШ України, активний член Наукової ради з питань аналітичної хімії НАН України, перший проректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Юрий Холин

ХОЛІН ЮРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(04.04.1962 – 01.05.2017)

Народився 04.04.1962 р. в Харкові, в 1984 р. закінчив хімічний факультет, а в 1987 р. – аспірантуру Харківського державного університету імені О.М. Горького. З 1987 р. по цей час працював в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на посадах старшого наукового співробітника, доцента, завідувача кафедри, професора, проректора з навчально-методичної роботи, проректора з науково-педагогічної роботи, першого проректора. Створив новий науковий напрямок – кількісний фізико-хімічний аналіз комплексоутворення на поверхні гібридних органо-мінеральних матеріалів. Ю.В. Холін активно працював у галузі розробки науково-методичних засад та практичної реалізації принципів забезпечення якості освіти. Сформулював та відобразив у низці навчальних посібників реалізацію компетентнісного підходу у багаторівневій системі підготовці фахівців із вищою освітою на основі розв’язання комплексних науково-практичних задач. Підготував доктора наук та сім кандидатів наук. Є автором понад 290 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, 6 монографій, 15 навчальних посібників, за даними науковометричної системи Web of Science має індекс Ґірша 15. Був членом редакційних колегій журналів „Хімія, фізика і технологія поверхні”, „Functional Materials”, „Методи та об'єкти хімічного аналізу”, „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Хімія”, голова і член оргкомітетів багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій.Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2013), Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2007), відзнакою НАН України „За підготовку наукової зміни” (2010), відзнакою „Відмінник освіти України” (1994,1998, 2002).

Наукова рада з питань аналітичної хімії НАН України та кафедра аналітичної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і учням Юрія ВалентиновичаМонографії та навчальна література

В. П. Антонович, А. О. Стоянов. К вопросам истории и методологии химии, 2015

С.В.Химченко, Л.П.Экспериандова. Цветометрия в инструментальном и визуальном тест-анализе, 2014

Экспериандова Л.П. Нетрадиционные приемы в анализе функциональных материалов и объектов окружающей среды, 2011

В. П. Антонович, А. О. Стоянов. Периодический закон, система и таблица химических элементов Д. И. Менделеева: учебное пособие для преподавателей химии вузов и средних школ, 2010 Одесса.

В.П. Антонович. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Чтения им. Н.Д. Зелинского
25 апреля 2012 г.

 


Голова –  д.х.н., професор Ольга Антонівна Запорожець
Секретар к.х.н., доцент Оксана Тананайко

 http://www.achem.univ.kiev.ua/nanu/
E-Mail: analysis@univ.kiev.ua