наукова рада НАНУ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

НАУКОВА РАДА З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇРічна Сесія Наукової Ради 2003 року

 

Програма

 Зареєстровані учасники Сесії

Показчик доповідей

Тези доповідей (Word, zipped, 205 Kb)

Фотозвіт

 


Річна сесія Ради провідена на базі Ужгородського національного університету
19-23 травня 2003 року.


Загальна інформація

Метою сесії є обмін інформацією між вченими різних наукових центрів України про досягнуті результати в області аналітичної хімії, визначення подальших шляхів розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в цій галузі хімії, апробація кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 02.00.02 – аналітична хімія, розгляд актуальних питань методики викладання аналітичної хімії у вищих навчальних закладах України. На порядок денний планується висунення питань:

 

1. Про створення Українського реєстру вимірювальних аналітичних лабораторій,

2. Про створення Українського реєстру обладнання

3. Про створення електронного довідника Хто є Хто в Україні в Аналітичній хімії

4. Про розробку сайту Історія розвитку аналітичної хімії в Україні

5. Стан наукових досліджень з аналітичної хімії (наукові доповіді)

 

Учасники сесії Ради

Для участі в роботі зареєструвалося 70 делегатів.

В роботі сесії прийняло участь 57 делегатів, з них:

 • докторів наук - 15,

 • кандидатів наук - 32

 • без ступеню - 22

 • зав. кафедрами - 8

 

які представляли:

 заклади НАН України:

 • НТК Інститут Монокристалів (Харків) - 5 делегатів,

 • Інститут колоїдної хімії та хімії води (Київ) - 3 делегати,

 • Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського (Одеса) - 3 делегати;

 • Інститут геології, геохімії і охорони гідросфери НАН України - 2 делегати

 • Інститут електрозварювання ім. Патона - 1 делегат

університети:

 •  Київський національний ім. Тараса Шевченка - 4 делегати,

 •  Харківський національний ім. В.Н. Каразіна - 9 делегатів,

 •  Дніпропетровський національний - 15 делегатів,

 • Одеський національний ім. І.І. Мечнікова - 2 делегати,

 • Ужгородський національний, 7 делегатів

 • Волинський державний ім. Лесі Українки - 2 делегати

 • Національний технічний університет Львівська Політехніка -1 делегат,

 • Національний університет харчових технологій - 1 делегат,

 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 1 делегат;

 • Український державний хіміко-технологічний університет - 4 делегати

галузеві науково-дослідні інститути:

 • УкрНДІ екологічних проблем (Харків) 1 делегат,

 • УкрНДІспиртбіопрод (Київ) - 1 делегат

 • УкрНДІсіль (Дніпроперовськ) - 1 делегат

 • Інститут екогігієни і токсикології им.Л.І.Медведя - 2 делегати

 • Науково-дослідний інститут біології Дніпропетровського національного університету 1 делегат

 • Одесская национальная академия пищевых технологий 1 делегат

 • Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації  - 1 делегат


 Кількісні показчики

Протягом сесії зроблено 57 доповідей, зокрема:

·        оглядових з актуальних проблем аналітичної хімії та організації екохімічного контролю - 12,

·        за матеріалами докторських дисертацій - 4,

·        за матеріалами кандидатських дисертацій - 6;

·        заслухано інформаційні повідомлення про роботу наукових колективів

 

Видано матеріали сесії (ПРОГРАМА ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ)Голова –  д.х.н., професор Ольга Антонівна Запорожець
Секретар к.х.н., доцент Оксана Тананайко

 http://www.achem.univ.kiev.ua/nanu/
E-Mail: analysis@univ.kiev.ua