наукова рада НАНУ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ

НАУКОВА РАДА З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ


Загальна інфомація  | Наукова програма| Фотоальбом


Сесія Наукової ради

Харків 23-26 квітня 2002 року

 

Сесія відбувалася на базі Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та НТК Інститут Монокристалів НАН України

 

Сесія прийняла ріщення, в якому сформулювала основні наукові досягнення українських хіміків-аналітиків, та висвітлала проблеми, намітила перспективи розвитку аналітичної хімії на Україні, сформулювала головні завдання ради та визначила структуру ради: бюро, регіональні відділення, секції


Загальна Інформація

У роботі сесії взяли участь 50 чоловік, з них:

 • докторів наук, професорів - 17, кандидатів наук, доцентів - 22,

 які представляли:

 заклади НАН України:

 • НТК Інститут Монокристалів (Харків),

 • Інститут колоїдної хімії та хімії води (Київ),

 • Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського (Одеса);

університети:

 •  Київський національний ім. Тараса Шевченка,

 •  Харківський національний ім. В.Н. Каразіна,

 •  Дніпропетровський національний,

 • Львівський національний ім. Івана Франка,

 • Одеський національний ім. І.І. Мечнікова,

 • Ужгородський національний,

 • Чернівецький національний ім Ю. Федьковича,

 • Волинський державний ім. Лесі Українки,

 • Національний технічний університет Львівська Політехніка ,

 • Національний університет харчових технологій,

 • Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця;

галузеві науково-дослідні інститути:

 • УкрНДІ екологічних проблем (Харків),

 • УкрНДІспиртбіопрод (Київ)

 • УкрНДІсіль (Дніпроперовськ)

 

Протягом сесії зроблено 34 доповіді, зокрема:

·        оглядових з актуальних проблем аналітичної хімії та організації екохімічного контролю - 6,

·        з методики викладання - 4,

·        за матеріалами докторських дисертацій - 3,

·        за матеріалами кандидатських дисертацій - 5;

·        заслухано інформаційні повідомлення про роботу наукових колективів -11.

 

Видано матеріали сесії (програму та тези доповідей)


 Наукова програма сесії включала:

• оглядові доповіді з актуальних проблем аналітичної хімії та організації екохімічного контролю (30 хвилин);
• наукові доповіді (15 хвилин);
• апробацію матеріалів дисертаційних робіт (20 хвилин);
• інформаційні повідомлення про роботу наукових колективів (10 хвилин);
• доповіді з питань методики викладання.

програма сесії


Голова –  д.х.н., професор Ольга Антонівна Запорожець
Секретар к.х.н., доцент Оксана Тананайко

 http://www.achem.univ.kiev.ua/nanu/
E-Mail: analysis@univ.kiev.ua