Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

logo

Пилипенко Анатолій Терентійович
(3.05.1914-  20.04.1993 )

 

Біографія Науковець Організатор Педагог Публікації Фотоальбом

 

Наукові читання до 90 річниці з дня народження

фотоалбоми - сторінки наукового життя

Академік АН УРСР, доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії і аналізу рідкісних елементів з 1961 р. по 1975 р., декан хімічного факультету.

Закінчив політехнічний інститут у 1936 році.  У 1939 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “К вопросу об определении тантала и ниобия”. В Київському університеті працював з 1944 по 1990 р. У 1959 р. захистив докторську дисертацію “Исследование аналитических реактивов, содержащих тионную и тиольную группы”. Після захисту докторської дисертації працював професором кафедри аналітичної хімії. Протягом  1960-1968 рр. його тричі обирали деканом хімічного факультету. У 1961 році, коли в університеті була створена кафедра хімії та аналізу рідкісних елементів, Анатолій Терентійович став її завідувачем. З 1971 по 1975 р., А.Пилипенко обіймав посаду проректора з навчальної роботи Київського університету.  У 1968 р., Анатолій терентійович очолив відділ теоретичної хімії в Інституті загальної та неорганічної хімії АН УРСР, а у наступному 1969 р., його обрали членом-кореспондентом АН УРСР, і з цього часу по 1971 рік учений був заступником директора ІЗНХ АН УРСР

З 1976 р. А Пилипенко - директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.Думанського АН УРСР та завідувач відділу аналітичної хімії. У 1976 р. Анатолій Терентійович став академіком АН УРСР.

            А.Т.Пилипенко опублікував понад 1000 робіт. Він автор і спіавтор 19 монографій, підручників, довідників. Постійно дбав про підготовку наукових кадрів. Під його керівництвом  захищені 69 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Нагороджений орденами: “Трудового Красного Знамени” (1981), “Отечественной Войны II степени” (1985), “Знак Почета” (1986 р.), багатьма медалями, золотою медаллю ВДНГ СРСР . Заслужений діяч науки (1984 р.), лауреат Державної премії України (1973 р.) та премії ім. Л.В.Писаржевського (1984 р.).

Основні роботи присвячені дослідженню комплексних сполук в розчинах і їх застосуванню в аналітичній хімії, зокрема  у фотометричному аналізі. Завдяки працям А. Пилипенка створено новий напрямок у аналітичній хімії - теорію дії органічних реагентів.  Анатолій Терентійович запропонував класифікацію різнолігандних комплексів металів і органічних реагентів. Застосував метод ізомолярних серій для визначення складу комплексних сполук, які екстрагуються органічними розчинниками.. Розробляв загальну теорію фотометричних методів аналізу, досліджував хіміко-аналітичні властивості сполук, які застосовуються в аналізі. Розробив екстракційно-фотометричні, люмінесцентні і хемілюмінесцентні методи визначення низки рідкісних елементів. У колі постійних інтересів А.Т. Пилипенка знаходилися проблеми захисту водного басейну України від забруднення техногенними відходами - технологія очистки води та методи аналізу вод. Займався  проблемами створення замкнутих циклів водопостачання в промисловості, розробки технології комплексної переробки шахтних вод. Роботи А.Т. Пилипенка та очолюваної ним школи хіміків-аналітиків сприяли тому, що Україна посіла одне з провідних місць у галузі спектрофотометричних . люмінесцентних та інших методів аналізу.


last updated 30.06.2014


last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz