Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

logo

Пилипенко Анатолій Терентійович
(видавнича діяльність)


А.Пилипенко опублікував більше 1000 робіт. Він автор та співавтор 19 монографій, підручників, довідників.

Відома серед хіміків монографія «Колориметричний аналіз», написана ним спільно з А.Бабком, була перекладена угорською та польською мовами. Фундаментальні праці А.Пилипенка — монографії «Фотометричний аналіз. Загальні питання та апаратура» та «Фотометричний аналіз. Методи визначення неметалів» — написані у співавторстві з А.Бабком, «Різнолігандні та різнометальні комплекси та їх застосування в аналітичній хімії» — у співавторстві з М.Тананайко.

Учений опублікував монографії, присвячені аналітичній хімії мінералів та тугоплавких сполук: «Аналітична хімія мінералів», написана у співавторстві з  А.Самчуком, «Аналіз твердих тугоплавких сполук» — у співавторстві з Г.Самсоновим, Т.Назанчук та ін.

А.Пилипенко разом з іншими вченими є автором  підручників «Фізико-хімічні методи аналізу», «Аналітична хімія» (у 1973 р. був удостоєний Державної премії УРСР), «Органічні реактиви в неорганічному ана­лізі».

Крім того, учений був укладачем «Довідника з елементарної хімії»,  призначеного для учнів та вчителів.


Література про А.Т. Пилипенка

 1. Українська радянська енциклопедія. К.: Гол.ред. УРЕ, 1982. – т. 8, с. 312
  2.  Анатолий Терентьевич Пилипенко. К.: Наукова думка, 1984. с.113
  3.  Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Химики. К.: Наукова думка, 1984. – с. 393-394
  4.  Химия и технология воды. – 1994. - 16, № 4. – с. 339-341, 341-343.
  6.  Історія Академії наук України, с.708.
   

Основні монографії А.Т. Пилипенка

 1. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Колориметрический анализ. М.; – Л.: ГНТИ хим.лит., 1951.- 408с. (перекладено на угорську, польську, китайську мови)

 2. Аналіз твердих тугоплавких сполук //Колектив авторів. Під заг. ред. Самсонова В.Г., Пилипенка А.Т., Назарчук Т.М. К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 196 с.

 3. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ: Общие сведения и аппаратура. / Под ред. Бабко А.К. –М.: Химия, 1968.-387 с. (також англійською, польською в’єтнамською мовами).

 4. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ: Методы определения неметаллов. – М.: Химия, 1974. – 360 с. (також англійською мовою)

 5. Самчук А.И., Пилипенко А.Т. Аналитическая химия минералов. – К.: наук.думка, 1982. – 199 с. (також англійською мовою)

 6. Пилипенко А.Т., Тананайко М.М. Разнолигандные и разнометальные комплексы и их применение в аналитической химии. М.: Химия, 1983. – 222 с.

 7. Развитие аналитической химии на Украине /Под общ.ред. Пилипенко А.Т. – К.: Наук.думка, 1882. – 368 с.

 8. Пилипенко А.Т., Шевченко Л.Л., Зульфигаров О.С. Купферон. Москва: Наука, 1988. – 176 с.

 9. Пилипенко А.Т., Зульфигаров О.С. Гидроксамовые кислоты. Москва: Наука, 1989. – 176 с.

 10. Пилипенко А.Т., Пилипенко Л.А., Зубенко А.И. Органические реагенты в неорганическом анализе. К.: Наук.думка, 1994. - 336

підручники А.Т. Пилипенка

 1. Бабко А.К., Пилипенко А.Т., Рябушко О.П., Пятницкий И.В.Физико-химические методы анализа –М.: Высш.шк., 1968. – 335 с.

 2. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., Пятницкий І.В. Аналітична хімія. К.: Вища шк., 1969.-560 с.; 1982. – 544 с.

 3. Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі. – К.:Вища шк., 1972. – 216 с.

 4. Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа И.П., Шевченко Ф.Д. Справочник по химии для поступающих в вузы./ Под ред Пилипенко А.Т. – К.: Наук.думка, 1971. – 407 с. (українською мовою – 1971 р, 409 с.)

 5. Пилипенко А.Т., Починок В.Я., Середа И.П., Шевченко Ф.Д. Справочник по элементарной химии. – Киев: Наукова думка, 1977. – 543 с. –3-е: 1980, 542 с., 1985, 561 с.(в’єтнамською мовою )

 6. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитичесая химия: В двух книгах: кн 1 – Москва: Химия, 1990. – 480 с. кн. 2 – М.: Химия, 1990. – 481- 846 с.


last updated 30.06.2014


last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz