Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Кафедра аналітичної хімії

logo

Дубовенко Людмила Іванівна (1922-1987) – доцент, кандидат хімічних наук

Дубовенко Людмила Іванівна народилася 12.09.1922 р. ст. Боярка, Київської обл., тепер м. Боярка, Київської області. Померла 7.04.1987 р. в м. Києві, похована  на кладовищі в м. Боярці. Кандидат хімічних наук, доцент.

Закінчила  Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, хімічний факультет в 1946 р., спеціальність хімія, спеціалізація – аналітична хімія. Працювала в університеті на кафедрі аналітичної хімії старшим лаборантом (1946 –1953 рр.), асистентом (1953), доцентом (1959 – 1985 рр.).  У 1955 р. захистила кандидатську дисертацію “Исследования оксалатных комплексов некоторых металов в растворе”. Основні наукові напрямки: дослідженння хемілюмінесцентних реакцій для розробки методик хемілюмінесцентного визначення мікрокількостей іонів металів та органічних речовин; вивчення реакцій комплексоутворення в розчинах, зокрема для з’ясування їх ролі в процесах хемілюмінесценції. Як педагог значну увагу приділяла модернізації нормативних курсів:  «Аналітична хімія», спецкурсу «Хемілюмінесцентний аналіз» для студентів хімічного факультету. ЇЇ творчим доробком є понад 200 наукових праць, 3 авторські свідоцтва на винаходи, 4 методичні розробки, монографія.

1. Бабко А.К, Дубовенко Л.И., Луковская Н.М. Хемилюминесцентный анализ. – К.: Техніка, 1966. –250 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Методи виявлення і розділення катіонів у розчині” Л.: ВПЦ Київський університет, 1994. –99 с. (видання друге, виправлене і доповнене), у співавторстві.

Впродовж 10 років була одним із редакторів факультетської газети “Радянський хімік”

Нагороджена медаллю “В память 1500-летия Киева” (1982 р.)

Література про Дубовенко Л.Л.

1.Історія Київського університету. К.: В-во Київськ. ун-ту, 1959.-629 с. С.458

2. Развитие аналитической химии на Украине /Под общ. ред. А.Т.Пилипенко. – Киев: Наукова думка, 1982. – 368 стр. – см. именной указатель

3. Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии. Москва: Химия, 1977.-239 с. – с. 41, 64


last updated 30.06.2014


last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz