Хімічна наука в Україні

(історичний аспект)


2012 2011 2010 2009 2008 2007

2008

Дисертант Керівник Назва дисертації
Старова Тетяна Валеріївна Циганок Людмила Павлівна Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення арсену(V) та фосфору(V)  з використанням гетерополіаніонів
Линник Світлана Леонідівна Запорожець Ольга Антонівна Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонів для визначення арсену та селену
Білик Валентина Михайлівна Дрозд Анатолій Васильович Визначення йодид- та бромід- іонів спектрофотометричним та спектрофлуоримеиричним методами з застосуванням електрохімічного окиснення
Бойченко Олександр Павлович Логінова Лідія Павлівна Моделювання утримування та оптимізація розділення у міцелярній рідинній хроматографії
Лелюшок Сергій Олександрович Куліченко Сергій Анатолійович Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях
Гуменний Микола Іванович Зінчук Василь Костянтинович Реакції окиснення фероїну та дифеніламіносульфонату пероксимоносульфатною кислотою та використання їх в аналізі
Дроздова Марія Володимирівна Наджафова Оксана Юріївна Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів
Качан Ігор Анатолійович Запорожець Ольга Антонівна Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот – нові аналітичні форми для визначення P, Si, Sb, окисників та відновників
Верба Валентина Вікторівна Сухан Василь Васильович Сорбційно-спектрометричне і тест-визначення Bi, Cr, Fe, Mn, Mo, U, I та аніонних ПАР силікагелями, модифікованими ЧАС
Шкумбатюк Роман Стефанович Базель Ярослав Рудольфович Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії
Гунська Ірина Петрівна Кормош Жолт Олександрович Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками

last updated 30.06.2014
design and preparation by © vnz